איור ספר ילדים על המיתולוגיה היוונית

אקו, מידאס, זאוס וחברים