top of page

ממתקי גומי מגוואטמלה

אדם

אדם הם ממתקי גומי מגוואטמלה אשר נוצרו בכפר קטן בהשראת חג יום המתים.
הבקשה הייתה להשתמש בגולגולות (אחד ממאפייני החג) אך לא בצורה הסטנדרטית שלהן.
במחקר מקדים התברר שנשות הכפר אורגות את השמלות הצבעוניות שלהן וכך התקבלה ההחלטה ליצור את הגולגולות בהשראת האריגים.

bottom of page