top of page

חברה ללימודי אנגלית

WALK THE TALK

WALK THE TALK היא חברה צעירה שמציעה לימודי אנגלית באופן נגיש - אונליין או טלפונית.
התבקשתי להתאים את המיתוג לקצב החיים המהיר, הצעיר והעירוני.
אחד ממטרות החברה היא לאפשר לימוד תוך כדי שיחת טלפון בפקקים ואפילו בזמן הפסקה מהעבודה או מהלימודים.
ערכי החברה הם מקצועיות לצד קלילות, הומור, רלוונטיות, נגישות וקצב גבוה.

bottom of page